comments

Ще одна функція, яка виводить останні коментарі вашого сайту в будь-якому місці і яка по суті є міксом кількох готових рішень з блогосфери. Я “допиляв” її, додавши всі можливі (як на мене) варіанти контенту, який може захотітися вивести. А то зазвичай то дата не виводилася (або виводилася, але в якомусь нелюдському форматі) то ще щось…

function mixa_recent_comments($count = 2, $echo = true, $comment_len = 35){
    global $wpdb;
    $sql = "SELECT DISTINCT *
        FROM $wpdb->comments
        LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ( $wpdb->comments.comment_post_ID = $wpdb->posts.ID )
        WHERE comment_approved = '1'
        AND comment_type = ''
        AND post_password = ''
        ORDER BY comment_date_gmt DESC
        LIMIT $count";
    $comments = $wpdb->get_results($sql);
    $out = "n";
    foreach($comments as $comment){

// розмітку наведено згідно сайту, для якого було написано цю функцію. Сподіваюсь, вам буде нескладно розібратись і змінити під свою верстку

$tpl = '<p class="gray"><a>comment_post_ID ) . '#comment-' . $comment-&gt;comment_ID.'"&gt;'.$comment-&gt;comment_author.'</a><br /> к статье <a>comment_post_ID).'/#comment-'.$comment-&gt;comment_ID.'"&gt;'.$comment-&gt;post_title.'</a><br /> написал(а):</p><p>'.strip_tags(mb_substr(apply_filters('get_comment_text', $comment-&gt;comment_content), 0, $comment_len)).'</p> <span class="date">'.comm_date($comment-&gt;comment_date_gmt).'</span>';
        $out .= "nt".'<div class="cmnt">'.$tpl.'</div>';
    }
    $out .= "n";
    if ($echo) echo $out;  
        else return $out;
}
function comm_date($time){
    $in = array('-',':');$on = ' ';$time = str_replace($in,$on,$time);
    list($Y,$M,$D, $h, $m, $s) = sscanf($time, '%s %s %s %s %s %s');

/* Оскільки все взято прямо з сайту, для якого це писалося, то дати на російській. Це вже точно не складно переписати :) */
    $month = array(
          '01'=&gt;'января',
          '02'=&gt;'февраля',
          '03'=&gt;'марта',
          '04'=&gt;'апреля',
          '05'=&gt;'мая',
          '06'=&gt;'июня',
          '07'=&gt;'июля',
          '08'=&gt;'августа',
          '09'=&gt;'сентября',
          '10'=&gt;'октября',
          '11'=&gt;'ноября',
          '12'=&gt;'декабря'
        );
    return "$D ".$month[$M]." $Y года в $h:$m";
}
Read more